a Kontakt - Inpartners
MENU

Kontakt

ZATHURECKY INPARTNERS, S. R. O.

SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BANSKÁ BYSTRICA, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č. 17951/S

Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica
GPS: 48.738851, 19.130280
tel.: 048/480 04 55
e-mail: office@inpartners.sk

IČO: 36 867 578
DIČ: 2023005127
IČ DPH: SK2023005127

ZATHURECKA INPARTNERS GROUP S. R. O.

SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BANSKÁ BYSTRICA, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č. 34761/S

Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica
GPS: 48.738851, 19.130280
tel.: 048/480 04 55
e-mail: office@inpartners.sk

IČO: 51 834 898
DIČ: 2120830239

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c