MENU

PREČO MY?

  • Oprávnené záujmy klienta sú pre nás prvoradé.
  • Vzťahy s klientom zakladáme na osobnom prístupe, dôvere, úcte a serióznosti.
  • Pracujeme rýchlo, no dôsledne, v úzkej súčinnosti s klientom.
  • Dlhoročné skúsenosti, spojené so špecializáciou jednotlivých členov kancelárie nám umožňujú vnímať a riešiť každú situáciu komplexne i do hĺbky.
  • Špecializácia na právo priemyselného vlastníctva.
  • Právnická firma roka 2016 v oblasti duševného vlastníctva (Acquisition International)

O Nás

logobestiplawfirmslovakia-2016INPARTNERS GROUP založili v roku 2002 JUDr. Eugen Záthurecký, Ing. Dušan Kendereški, Ing. Mihna Gheorghiu a Ing. Leopold Dadej.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c