a O nás - Inpartners
MENU

O nás

Členovia INPARTNERS GROUP sú pripravení poskytnúť komplexné právne a súvisiace odborné služby domácim i zahraničným klientom, v ktorejkoľvek právnej oblasti. Primárne sa však INPARTNERS GROUP špecializuje na poskytovanie služieb pri ochrane a uplatňovaní práv z priemyselného a duševného vlastníctva, vrátane ich komplexnej správy a rozvoja, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny a ďalšie
autorské právo, licenčné právo, zmluvy
nekalá súťaž, obchodné meno, doménové meno, know-how
korporačná identita
ochrana osobnosti, ochrana dobrého mena právnickej osoby
mediálne právo a reklama, porušovanie práv na internete
právny audit priemyselného a duševného vlastníctva
mediácia právnych sporov v uvedených oblastiach.

Osobitnú špecializáciu predstavuje oblasť farmaceutická, najmä ochrana liečiv, registrácia liečiv, data exclusivity, spory z porušovania patentových práv.

_MG_5556

JUDr. Eugen Záthurecký, advokát

Poskytuje právne služby prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným Zathurecky InPaRtners, s. r. o., ktorej je spoločníkom a konateľom. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského, v rokoch 1985 – 1993 pôsobil ako sudca na Okresnom súde v Banskej Bystrici, v rokoch 1993-1996 bol sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici, v rokoch 1996-2001 pôsobil ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pod jeho vedením bol pripravený zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov, zákon o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach, ako aj novela zákona o ochranných známkach. Ako zástupca Slovenskej republiky sa zúčastňoval rokovaní Stáleho výboru pre patenty a Stáleho výboru pre ochranné známky, priemyselné vzory a zemepisné označenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve. Od 1. augusta 2001 je členom Slovenskej advokátskej komory. Je spoluautorom knižnej publikácie „Ochranné známky“, vydanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v r. 2001, pravidelne prednáša  a publikuje v odborných časopisoch. Pripravil komentár k Patentovému zákonu, ktorého jednotlivé časti boli publikované v časopise Duševné vlastníctvo.

Jazykové znalosti: angličtina, ruština.

 

 _MG_5526

JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa

Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne (v súčasnosti Masarykova univerzita). V oblasti priemyselného vlastníctva pôsobí od roku 1996, v rokoch 1996- 2004 pracovala na Úrade priemyselného vlastníctva postupne na pozíciách – expert odboru ochranných známok a dizajnov – vedúca samostatného oddelenia výmazového a námietkového – vedúca odvolacieho oddelenia – riaditeľka legislatívno-právneho odboru. V roku 2004 nastúpila do advokátskej, patentovej a známkovej kancelárie Záthurecký Patajová Pataj, od roku 2009 pôsobí ako samostatná patentová zástupkyňa.

Jazykové znalosti: angličtina, ruština.

 

 _MG_5603

Mgr. Matej Makovník, advokát

Vyštudoval Právnickú fakultu Mateja Bela v Banskej Bystrici – magisterské štúdium ukončil v roku 2009 a nastúpil na výkon koncipientskej praxe v spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s.r.o. Od roku 2013 je spolupracujúcim advokátom. Špecializuje sa na oblasť IT a autorských práv a medzi silné stránky pôsobenia patrí aj právo obchodných spoločností, a s ním súvisiace konkurzy a reštrukturalizácie.

Jazykové znalosti: angličtina

 

 _MG_5390

JUDr. Kristína Jambrichová, advokátsky koncipient

Vyštudovala Právnickú fakultu Mateja Bela v Banskej Bystrici – magisterské štúdium ukončila v roku 2014 a svoje poznatky si rozšírila aj pôsobením na Exekútorskom úrade v Banskej Bystrici. V roku 2015 nastúpila na výkon koncipientskej praxe v advokátskej kancelárii a od roku 2017 pokračuje vo výkone koncipientskej praxe v spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s.r.o.

Jazykové znalosti: angličtina

 

 

 

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c