a Daňové právo - Inpartners
MENU

Daňové právo

Pri poskytovaní našich služieb zohľadňujeme aj daňové aspekty, nakoľko takmer každá obchodná transakcia ich so sebou nesie. Domácim i zahraničným klientom tak poskytujeme komplexné poradenstvo, ktoré využíva synergické efekty daňového práva a ostatných právnych oblastí. Okrem zohľadňovania daňových aspektov obchodných transakcií však poskytujeme aj špecializované právne poradenstvo spočívajúce predovšetkým v poskytovaní nasledovných služieb:

  • daňové plánovanie a daňové poradenstvo;
  • due diligence (daňová previerka);
  • posudzovanie daňových aspektov individuálnych zmlúv;
  • posudzovanie korporátnych štruktúr z daňového hľadiska;
  • súdne spory.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c