a Daňové právo - Inpartners
MENU

Daňové právo

Pri poskytovaní našich služieb zohľadňujeme aj daňové aspekty, nakoľko takmer každá obchodná transakcia ich so sebou nesie. Domácim i zahraničným klientom tak poskytujeme komplexné poradenstvo, ktoré využíva synergické efekty daňového práva a ostatných právnych oblastí. Okrem zohľadňovania daňových aspektov obchodných transakcií však poskytujeme aj špecializované právne poradenstvo spočívajúce predovšetkým v poskytovaní nasledovných služieb:

  • daňové plánovanie a daňové poradenstvo;
  • due diligence (daňová previerka);
  • posudzovanie daňových aspektov individuálnych zmlúv;
  • posudzovanie korporátnych štruktúr z daňového hľadiska;
  • súdne spory.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c