a Rodinné vzťahy - Inpartners
MENU

Rodinné vzťahy

Každý sa môže v živote ocitnúť v nepriaznivej životnej situácii, v ktorej, aj napriek jej osobnej povahe, je potrebné zaoberať sa právnymi záležitosťami. Snažíme sa byť v takýchto životných chvíľach oporou a sprievodcom, a to najmä v týchto situáciách:

  • rozvody manželstiev;
  • vyporiadanie BSM;
  • spory o výživné;
  • dedičské spory.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c