a Pracovné právo - Inpartners
MENU

Pracovné právo

Väčšina našich klientov sú zamestnávatelia, preto poskytujeme v súvislosti s naším obchodným právnym poradenstvom aj poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti. Nakoľko je stabilita vzťahov vo vnútri spoločnosti rovnako dôležitá ako stabilita v obchodných vzťahoch s inými podnikateľmi, poradíme Vám v nasledovných oblastiach:

  • spracovanie vzorových pracovných zmlúv;
  • revízia a analýza pracovných zmlúv;
  • vyhodnocovanie rizík z pracovnoprávnych vzťahov;
  • pracovnoprávne poradenstvo v súvislosti so zlúčením/splynutím/rozdelením spoločnosti, alebo zmenou miesta podnikania;
  • poradenstvo v súvislosti s kolektívnymi pracovnými zmluvami;
  • posudzovanie interných pracovnoprávnych predpisov a ich vypracovanie;
  • zastupovanie v sporoch.

Našim klientom, ktorí sú zamestnancami, poskytujeme poradenstvo a zastupovanie v ich pracovnoprávnych záležitostiach, predovšetkým s ohľadom na ich práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, individuálnej alebo kolektívnej pracovnej zmluvy.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c