a Pracovné právo - Inpartners
MENU

Pracovné právo

Väčšina našich klientov sú zamestnávatelia, preto poskytujeme v súvislosti s naším obchodným právnym poradenstvom aj poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti. Nakoľko je stabilita vzťahov vo vnútri spoločnosti rovnako dôležitá ako stabilita v obchodných vzťahoch s inými podnikateľmi, poradíme Vám v nasledovných oblastiach:

  • spracovanie vzorových pracovných zmlúv;
  • revízia a analýza pracovných zmlúv;
  • vyhodnocovanie rizík z pracovnoprávnych vzťahov;
  • pracovnoprávne poradenstvo v súvislosti so zlúčením/splynutím/rozdelením spoločnosti, alebo zmenou miesta podnikania;
  • poradenstvo v súvislosti s kolektívnymi pracovnými zmluvami;
  • posudzovanie interných pracovnoprávnych predpisov a ich vypracovanie;
  • zastupovanie v sporoch.

Našim klientom, ktorí sú zamestnancami, poskytujeme poradenstvo a zastupovanie v ich pracovnoprávnych záležitostiach, predovšetkým s ohľadom na ich práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, individuálnej alebo kolektívnej pracovnej zmluvy.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c