a Konkurzné právo - Inpartners
MENU

Konkurzné právo

Súkromné právo zabezpečuje okrem iného aj ochranu Vašich práv k veciam a iným majetkovým hodnotám pre zásahmi tretích osôb. Na ochranu týchto práv však nestačí príslušné právne normy len poznať, ale vedieť ich aj účinne používať. Počas viac ako desaťročnej existencie našej spoločnosti sme nadobudli zručnosti a poznatky vďaka ktorým vieme Vás, Váš majetok a Vaše záujmy časovo aj finančne efektívne obrániť a ochrániť. V tejto súvislosti Vám poskytneme právne služby súvisiace s:

  • uplatňovaním práv na náhradu škody v občianskych, obchodných a trestných vzťahoch;
  • vydaním bezdôvodného obohatenia;
  • vydržaním vlastníctva;
  • určením vlastníctva k hnuteľným aj nehnuteľným veciam;
  • vydaním alebo zadržaním veci;
  • nájmom hnuteľných vecí a nájmom a prenájmom nehnuteľností alebo ich častí.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c