a Ochranné známky - Inpartners
MENU

Ochranné známky

Právna ochrana obchodných označení je najlepšou investíciou do Vášho podnikania, pretože tvorí Váš príbeh, a je neoddeliteľnou súčasťou identity Vášho podnikania. Žiaľ, až príliš veľa krát sme boli svedkami nevhodne nastavenej stratégie ochrany označení, ktorá spravidla vyústila do rapídneho znižovania tržieb podnikateľa v dôsledku parazitovania iných podnikateľov na nechránenom alebo nesprávne chránenom označení. V dôsledku toho sme sa vyprofilovali v oblasti koncipovania a analyzovania obchodných stratégií týkajúcich sa ochrany označení. Našim klientom spravujeme stovky ochranných známok a dbáme na to, aby naši klienti boli jedinými, kto predmetné označenie používa. V oblasti ochranných známok zabezpečujeme:

  • posúdenie možností ochrany označení;
  • vypracovanie stratégie známkovoprávnej ochrany;
  • vypracovanie prihlášok ochranných známok a zastupovanie pred príslušným správnym orgánom;
  • prihlasovanie ochranných známok do zahraničia;
  • správa ochrannej známky počas jej života – komplexný monitoring, sledovanie lehôt;
  • zastupovanie v konaniach o pripomienkach a námietkach;
  • zastupovanie v konaniach pred súdom.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c