a Ochranné známky - Inpartners
MENU

Ochranné známky

Právna ochrana obchodných označení je najlepšou investíciou do Vášho podnikania, pretože tvorí Váš príbeh, a je neoddeliteľnou súčasťou identity Vášho podnikania. Žiaľ, až príliš veľa krát sme boli svedkami nevhodne nastavenej stratégie ochrany označení, ktorá spravidla vyústila do rapídneho znižovania tržieb podnikateľa v dôsledku parazitovania iných podnikateľov na nechránenom alebo nesprávne chránenom označení. V dôsledku toho sme sa vyprofilovali v oblasti koncipovania a analyzovania obchodných stratégií týkajúcich sa ochrany označení. Našim klientom spravujeme stovky ochranných známok a dbáme na to, aby naši klienti boli jedinými, kto predmetné označenie používa. V oblasti ochranných známok zabezpečujeme:

  • posúdenie možností ochrany označení;
  • vypracovanie stratégie známkovoprávnej ochrany;
  • vypracovanie prihlášok ochranných známok a zastupovanie pred príslušným správnym orgánom;
  • prihlasovanie ochranných známok do zahraničia;
  • správa ochrannej známky počas jej života – komplexný monitoring, sledovanie lehôt;
  • zastupovanie v konaniach o pripomienkach a námietkach;
  • zastupovanie v konaniach pred súdom.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c