a Správne právo - Inpartners
MENU

Správne právo

Podnikanie je v mnohých prípadoch závislé na interakcii s orgánmi štátnej správy, ktoré ho do významnej miery regulujú a do určitej miery mu aj poskytujú ochranu. Aby bolo Vaše podnikanie efektívne, spĺňalo všetky regulácie a bolo dostatočne chránené tam, kde správne orgány môžu ochranu poskytnúť, poskytujeme poradenstvo pri zorientovaní sa v spleti správnych regulácií a tiež zastupovanie v jednotlivých konaniach. Interakcia so štátnou správou so sebou môže prinášať aj spory vyplývajúce z nesprávneho postupu orgánu štátnej správy, alebo z nezákonnosti rozhodnutia. V týchto medziach Vám môžeme poskytnúť:

  • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi;
  • zabezpečovanie povolení a potvrdení potrebných pre podnikanie vrátane špecializovaných povolení;
  • dohľad na zákonnosťou výkonu kontroly správnym orgánom;
  • zastupovanie pred súdom v prípadoch ochrany pred nezákonným postupom alebo nezákonným rozhodnutím správneho orgánu.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme v správnych konaniach efektívni, čo do času konania tak aj nákladov na jeho vedenie.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c