a Správne právo - Inpartners
MENU

Správne právo

Podnikanie je v mnohých prípadoch závislé na interakcii s orgánmi štátnej správy, ktoré ho do významnej miery regulujú a do určitej miery mu aj poskytujú ochranu. Aby bolo Vaše podnikanie efektívne, spĺňalo všetky regulácie a bolo dostatočne chránené tam, kde správne orgány môžu ochranu poskytnúť, poskytujeme poradenstvo pri zorientovaní sa v spleti správnych regulácií a tiež zastupovanie v jednotlivých konaniach. Interakcia so štátnou správou so sebou môže prinášať aj spory vyplývajúce z nesprávneho postupu orgánu štátnej správy, alebo z nezákonnosti rozhodnutia. V týchto medziach Vám môžeme poskytnúť:

  • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi;
  • zabezpečovanie povolení a potvrdení potrebných pre podnikanie vrátane špecializovaných povolení;
  • dohľad na zákonnosťou výkonu kontroly správnym orgánom;
  • zastupovanie pred súdom v prípadoch ochrany pred nezákonným postupom alebo nezákonným rozhodnutím správneho orgánu.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme v správnych konaniach efektívni, čo do času konania tak aj nákladov na jeho vedenie.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c