a Obchodné spoločnosti - Inpartners
MENU

Obchodné spoločnosti

Právo obchodných spoločností má pre nás a našich klientov zásadný význam, pretože je to prvý krok k úspešnému podnikaniu. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí:

  • zakladanie obchodných spoločností, v súvislosti s ktorým vyhotovujeme zmluvy medzi zakladateľmi ako základný kameň budúceho rozvoja;
  • služby spojené s prevodom obchodných podielov, najmä čo sa týka vyhotovovania zmlúv a registrácie prevodu v registri;
  • kontrola plnenia všetkých náležitostí obchodnej dokumentácie;
  • zabezpečovanie riadneho chodu a konania orgánov obchodných spoločnosti;
  • vedenie komunikácie s registrovými súdmi;
  • zabezpečovanie dokumentácie potrebnej pre zápis údajov do obchodného registra.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c