a Obchodné spoločnosti - Inpartners
MENU

Obchodné spoločnosti

Právo obchodných spoločností má pre nás a našich klientov zásadný význam, pretože je to prvý krok k úspešnému podnikaniu. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí:

  • zakladanie obchodných spoločností, v súvislosti s ktorým vyhotovujeme zmluvy medzi zakladateľmi ako základný kameň budúceho rozvoja;
  • služby spojené s prevodom obchodných podielov, najmä čo sa týka vyhotovovania zmlúv a registrácie prevodu v registri;
  • kontrola plnenia všetkých náležitostí obchodnej dokumentácie;
  • zabezpečovanie riadneho chodu a konania orgánov obchodných spoločnosti;
  • vedenie komunikácie s registrovými súdmi;
  • zabezpečovanie dokumentácie potrebnej pre zápis údajov do obchodného registra.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c