a Nekalá sútaž - Inpartners
MENU

Nekalá sútaž

Ak sa niekto nekalosúťažného konania dopúšťa  proti Vám, znamená to, že ste úspešný. Ak sa niekto nekalosúťažného konania dopúšťa proti Vám, znamená to, že potrebujete silného a spoľahlivého partnera. Nekalá súťaž Vám môže spôsobiť značné škody a pokiaľ sa situácia nerieši okamžite, môžu byť nezvratné. Vďaka našim skúsenostiam vieme, že profesionalita a flexibilita sú v konaniach o nekalej súťaži kľúčové a to najmä s ohľadom na potrebu vykonávať tie správne opatrenia správnym spôsobom. Našim klientom poskytujeme aj právne poradenstvo vyhodnocovaním rizikovosti nekalosúťažného konania v súvislosti s plánovanými marketingovými zmenami, reklamnými kampaňami, alebo v súvislosti so zmenami korporátnej identity.

Na riešenie sporov vyplývajúcich z nekalej súťaže sa zameriavame od počiatkov našej praxe. Pre našich klientov:

  • vytvárame stratégie ochrany pred nekalou súťažou;
  • zastupujeme ich v súdnych konaniach;
  • poskytujeme pravidelný monitoring trhu za účelom včasného zistenia nekalej súťaže zo strany tretích osôb;
  • podieľame sa na koncipovaní obchodných stratégií našich klientov tak, aby bolo riziko nekalosúťažného konania minimalizované.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c