a Zmluvy a dedenie - Inpartners
MENU

Zmluvy a dedenie

Základom každého úspešného podnikania je dôvera ku svojim zmluvným partnerom, ktorá sa v právnom svete odráža v existencii zmlúv. Zmluvy sú základným stavebným prvkom akéhokoľvek obchodu a nastavenie zmluvných podmienok tak, aby boli Vaše podnikateľské zámery chránené a zabezpečené pred rizikami, je úlohou Vášho advokáta. Náš tím sa dlhodobo venuje usporiadavaniu zmluvných vzťahov v širokom spektre obchodných a občianskych situácií. Okrem samotného koncipovania zmlúv našich klientov aktívne zastupujeme pri vyjednávaní. V tomto kontexte poskytujeme nasledovné služby:

  • vypracovanie zmlúv;
  • vypracovanie analýz rizikovosti návrhov zmlúv;
  • vyhodnocovanie rizikovosti zmlúv
  • zastupovanie pri vyjednávaní;
  • interpretácia sporných ustanovení;
  • vymáhanie splnenia zmluvných povinností súdnou aj mimosúdnou cestou;
  • komplexný audit existujúcich zmluvných záväzkov klienta.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c