a Zmluvy a dedenie - Inpartners
MENU

Zmluvy a dedenie

Základom každého úspešného podnikania je dôvera ku svojim zmluvným partnerom, ktorá sa v právnom svete odráža v existencii zmlúv. Zmluvy sú základným stavebným prvkom akéhokoľvek obchodu a nastavenie zmluvných podmienok tak, aby boli Vaše podnikateľské zámery chránené a zabezpečené pred rizikami, je úlohou Vášho advokáta. Náš tím sa dlhodobo venuje usporiadavaniu zmluvných vzťahov v širokom spektre obchodných a občianskych situácií. Okrem samotného koncipovania zmlúv našich klientov aktívne zastupujeme pri vyjednávaní. V tomto kontexte poskytujeme nasledovné služby:

  • vypracovanie zmlúv;
  • vypracovanie analýz rizikovosti návrhov zmlúv;
  • vyhodnocovanie rizikovosti zmlúv
  • zastupovanie pri vyjednávaní;
  • interpretácia sporných ustanovení;
  • vymáhanie splnenia zmluvných povinností súdnou aj mimosúdnou cestou;
  • komplexný audit existujúcich zmluvných záväzkov klienta.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c