a Patenty - Inpartners
MENU

Patenty

Vynálezcom poskytujeme takmer celoživotné partnerstvo – naši špecialisti v oblasti práva priemyselného vlastníctva a patentoví zástupcovia Vám v rámci skupiny InPaRtners Group poskytnú rady pri prihlasovaní patentu, vrátane nastavenia celkovej patentovej stratégie, zastúpia Vás pred príslušným štátnym orgánom, budú Vás zastupovať počas celého konania, zabezpečia, aby ste boli na všetky ročné poplatky včas upozornení, a budú dohliadať na to, aby nedochádzalo k porušovania Vašich práv. V prípade porušenia práv z patentu našich klientov zastupujeme v pred súdnom jednaní, ako v súdnom spore. V týchto súvislostiach pre Vás poskytujeme tieto služby:

  • komplexné poradenstvo pri koncipovaní a podávaní prihlášky patentu;
  • zastupovanie počas celého prihlasovacieho konania;
  • zabezpečenie patentovej ochrany kdekoľvek na svete;
  • servis a ochrana prihláseného patentu;
  • monitoring trhu za účelom identifikácie konfliktných prihlášok patentov;
  • vymáhanie patentových práv;
  • zastupovanie na súde.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c