a Patenty - Inpartners
MENU

Patenty

Vynálezcom poskytujeme takmer celoživotné partnerstvo – naši špecialisti v oblasti práva priemyselného vlastníctva a patentoví zástupcovia Vám v rámci skupiny InPaRtners Group poskytnú rady pri prihlasovaní patentu, vrátane nastavenia celkovej patentovej stratégie, zastúpia Vás pred príslušným štátnym orgánom, budú Vás zastupovať počas celého konania, zabezpečia, aby ste boli na všetky ročné poplatky včas upozornení, a budú dohliadať na to, aby nedochádzalo k porušovania Vašich práv. V prípade porušenia práv z patentu našich klientov zastupujeme v pred súdnom jednaní, ako v súdnom spore. V týchto súvislostiach pre Vás poskytujeme tieto služby:

  • komplexné poradenstvo pri koncipovaní a podávaní prihlášky patentu;
  • zastupovanie počas celého prihlasovacieho konania;
  • zabezpečenie patentovej ochrany kdekoľvek na svete;
  • servis a ochrana prihláseného patentu;
  • monitoring trhu za účelom identifikácie konfliktných prihlášok patentov;
  • vymáhanie patentových práv;
  • zastupovanie na súde.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c